logo OPII a MDV EFRR

msvvas  logo VA 

smartfarm

 

 

SMARTFARM

Názov a sídlo prijímateľa: Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum, Hlohovecká 2, 951 41 Lužianky

Názov projektu: Udržateľné systémy inteligentného farmárstva zohľadňujúce výzvy budúcnosti

Kód: 313011W112

 

Miesto realizácie projektu:

Banská Bystrica, Beňuš, Braväcovo, Vígľaš, Rožňava, Lužianky, Nitra, Prešov, Trenčianske Stankovce, Dunajský Klátov, Horná Potôň, Lehnice, Trakovice, Borovce, Piešťany, Špačince
 
Miesto realizácie projektu mimo územia operačného programu:
Bratislava, Modra
 
Výška poskytnutého NFP: 11 570 579,08 €
 
Stručný opis projektu:

Predmetom projektu je výskum a vývoj zameraný na koncept tzv. inteligentného farmárstva (smart farming) a agropotravinárskej produkcie. Výskum je zameraný na komplexné riešenia produkčných systémov s dôrazom na malé a extenzívne farmárstvo, intenzívnu primárnu produkciu, konvenčnú produkciu a ekologické farmárstvo vrátane finalizácie farmárskej produkcie s vysokou pridanou hodnotou. Projekt si kladie za cieľ poskytnúť pokročilé nástroje k tvorbe riešení „na mieru“ (tailor made solutions). Posilní konkurencieschopnosť agropotravinárskeho sektora SR vo väzbe na európske a globálne výzvy a má ambíciu pomôcť k zlepšeniu rozvoja regiónov

„Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 nájdete na www.opii.gov.sk

 

PUBLICITA PROJEKTU - MATERIÁLY NA STIAHNUTIE

 

28.10.2020 KICK-OFF MEETING - PREZENTÁCIE

 

Tieto publikácie vznikli vďaka podpore v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra pre projekt: Udržateľné systémy inteligentného farmárstva zohľadňujúce výzvy budúcnosti, 313011W112, spolufinancovaný zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja:

Publikácie vzniknuté s podporou projektu SmartFarm 313011W112 z OPII spolufinancovaného ERDF 


SMARTFARM - ´Sustainable smart farming systems taking into account the future challenges´is a multidisciplinary R&D project coordinated by NPPC.

The project deals with the concept of so-called smart farming and agro-food production and is focused on the complex solutions for production systems with a particular emphasis on small and extensive farming, intensive primary production, conventional production and organic farming, including the finalisation of high value-added farming production.

The project is based on an effective partnership of 10 partners, active cooperation of research institutions, industry partners, universities and university science parks in 14 research activities (independent research and development, industrial research and experimental development).

The project vertically covers the agro-food production chain from resources to production - soil, plants, animals, food, biomass and will generate original scientific knowledge, innovative approaches and technological solutions potentially applicable in practice. The project is also aiming at providing advanced tools for creating “tailor made solutions”, strengthening the competitiveness of the agro-food sector in Slovakia in relation to European and global challenges, and has the ambition of helping to improve regional development.

The main activities of SMARTFARM:

Activity 1: Sustainable usage and optimisation of growing systems focusing on production and ecosystem functions of soil. (independent research and development)

Activity 2: Competitive sustainable plant production under the climate change conditions. (independent research and development)

Activity 3: Farming systems preserving biodiversity and mitigating the impacts of the climate change. (independent research and development)

Activity 4: Optimisation of methods of development new plant genotypes with added value. (applied research)

Activity 5:´Smart´ livestock farming systems (independent research and development)

Activity 6: Optimisation of beef production system on a mountain farm – pilot solution. (applied research)

Activity 7: Biotechnology and technological innovations in livestock farming. (independent research)

Activity 8: Bacterial pathogens and possibilities of their elimination in primary production (independent research and development)

Activity 9: Research and innovations in farm food production (independent research and development)

Activity 10: Molecular biology approach to increase the quality and safety of farm food production, (independent research)

Activity 11: Utilisation of low-potential heat to process the products from primary production. (applied research/experimental development)

Activity 12: Optimisation of farm meat processing processes (applied research)

Activity 13: Process optimisation of obtaining protein concentrates and oils from plant materials (applied research/experimental development)

Activity 14: Optimisation of growing, processing and harvesting and basic handling of specific crops for food and non-food purposes (applied research/ experimental development)

loga smartfarm

web1
web3

Kalendár podujatí

september 2023
Po Ut St Št Pi So Ne
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1

Aktuálne projekty

Vyhlásenie o prístupnosti