Riaditelia, vedenie:
1.    Prof. Ing. Štefan Mihina, PhD.
2.    Doc. Ing. Jaroslava Sobocká, CSc.
3.    Doc. RNDr. Peter Siekel, CSc.
4.    Ing. Pavol Hauptvogel, PhD.
5.    Doc. Ing. Jaroslav Slamečka, CSc.
6.    Ing. Jaroslava Kaňuchová Pátková, PhD.
7.    Ing. Peter Rusňák, PhD.
8.    Ing. Ján Hecl, PhD.
9.    Ing. Milan Túroci
10.  Doc. Ing. Štefan Buday, PhD.
11.  Mgr. Dana Peškovičová, PhD.

Významní vedeckí pracovníci z ústavov NPPC:
1.    prof. Ing. Jozef Kobza, CSc.
2.    prof. Ing. Jozef Vilček, PhD.
3.    Doc. Ing. Stanislav Šilhár, CSc.
4.    RNDr. Tomáš Kuchta, DrSc.
5.    prof. Ing. Peter Chrenek, DrSc.
6.    Ing. Ján Huba, PhD.
7.    Ing. Milan Michalec, CSc.
8.    Ing. Alžbeta Žofajová, PhD.
9.    Ing. Edita Gregová, PhD.
10.  Ing. Božena Šoltysová, PhD.

Zástupcovia univerzít, SAV, zahraničných pracovísk a inštitúcií:
1.    Dr. h. c., prof. Ing. Peter Bielik, PhD. - rektor SPU Nitra
2.    prof. Ing. Ľubomír Zelenický, PhD. - rektor UKF Nitra
3.    prof. Ing. Rudolf Kropil, PhD., - rektor TU Zvolen
4.    prof. MVDr. Jana Mojžišová, PhD. - rektorka ÚVLF Košice
5.  prof. Ing. Ján Šajbidor, DrSc. - dekan Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave
6.  Prof. MVDr. Juraj Koppel, DrSc. - podpredseda SAV pre ekonomiku a poverený výkonom funkcie podpredsedu pre 2. OV SAV
7.    prof. Ing. Vilém Podrázský, CSc. - predseda ČAZV
8.  doc. Ing. Petr Homolka, CS., Ph.D. - riaditeľ VÚŽV Praha Uhříněves
9.    Dr. Ing. Pavel Čermák - riaditel VÚRV Praha
10.  Ing. Hladík, PhD. - riaditeľ VÚMOP Praha
11.  prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD. - rektor UK Bratislava
12.  Dr. Ing. Tomáš Bucha - riaditeľ NLC - Lesnícky výskumný ústav Zvolen

Ing. Pavol Gráčik, PhD. (tajomník VR)

Kalendár podujatí

marec 2019
Po Ut St Št Pi So Ne
25 26 27 28 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31