Methodologies to identify biological hazards in spices and herbs

Typ podujatia: školenie

Dátum: november 2015

Miesto konania: NPPC-VÚP, Priemyselná 4, 824 75 Bratislava, zasadačka, 8. poschodie

Popis: Workshop je zameraný na detekciu vybraných patogénnych mikroorganizmov (Listeria monocytogenes, Staphylococcus aureus, Salmonella spp., Escherichia coli, Bacillus cereus ) a toxínov v špecifických potravinových matriciach sušených koreninách a bylinkách. Program budú tvoriť prednášky a posterové prezentácie výsledkov práce európskych výskumných pracovísk v rámci európskeho projektu SPICED.

Kontakt (organizátor): Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

 


Bilaterálny (slovensko-český) seminár

Typ podujatia: seminár

Dátum: november 2015

Miesto konania: NPPC-VÚEPP Bratislava

Popis: bilaterálny seminár k APVV projektu medzi Slovenskou a Českou republikou pod názvom “Hodnotiace kritériá a modelovanie produkčného potenciálu českého a slovenského poľnohospodárstva potravinárstva”. Na tomto seminári sa budú prezentovať výsledky výskumu a prebehne diskusia o ich ďalšom uplatnení. 

Kontakt (organizátor): NPPC-VÚEPP Bratislava, Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

 


Ovčiarska konferencia

Typ podujatia: konferencia

Dátum: október 2015

Miesto konania: NPPC – VÚŽV Nitra

Cieľová skupina: chovatelia oviec

Popis: ovčiarska konferencia usporiadaná pri príležitosti 80. výročia realizácie ovčiarskeho výskumu na Slovensku (v r. 1935 bolo založené prvé výskumné ovčiarsko – vlnárske pracovisko) a 20. výročia založenia Zväzu chovateľov oviec a kôz na Slovensku.

Kontakt (organizátor): NPPC – VÚŽV Nitra, www.nppc.sk, ZCHOK 


Chovateľský deň pinzgauského dobytka, Podtureň

Typ podujatia: výstava

Dátum: máj 2015

Miesto konania: Podtureň

Cieľová skupina: prax, chovatelia

Popis: Prezentácia zvierat slovenského pinzgauského plemena.

Kontakt (organizátor): Zväz chovateľov pinzgauského dobytka na Slovensku, www.pinzgau.sk


Chovateľský deň PVOD Kočín

Typ podujatia: výstava

Dátum: september 2015

Miesto konania: Kočín, farma Šterusy

Cieľová skupina: prax, chovatelia

Popis: Prezentácia zvierat holštajnského plemena

Kontakt (organizátor): Slovenská holsteinská asociácia, www.holstein.sk


FAIM 2015

Typ podujatia: konferencia

Dátum: september 2015

Miesto konania: Škótsko, Edinburgh

Cieľová skupina: veda a výskum

Popis: Prezentácia najnovších poznatkov dosiahnutých vo vedecko-výskumnej oblasti kvality mäsa

Kontakt (organizátor): COST,  www.cost-faim.eu


X. Vedecká konferencia doktorandov FAPZ SPU Nitra

Typ podujatia: konferencia

Dátum: november 2015

Miesto konania: SPU Nitra

Cieľová skupina: veda a výskum

Popis: Prezentácia najnovších poznatkov dosiahnutých v rámci vedecko-výskumných aktivít doktorandov v dennej a externej forme štúdia.

Kontakt (organizátor): FAPZ SPU Nitra, www.uniag.sk


NAJ slovenský chov

Typ podujatia: stretnutie najlepších chovateľov

Dátum: máj 2015

Miesto konania:Oponice

Cieľová skupina: chovatelia HZ

Popis: Na podujatí budú ocenení najlepší chovatelia jednotlivých druhov  a plemien HZ.

Kontakt (organizátor): Slovenský chov - Agromagazín,  www.agrobiznis.sk, spoluorganizátor NPPC – VÚŽV Nitra


Deň prvovýrobcov mlieka

Typ podujatia: konferencia

Dátum: október 2015

Miesto konania: Sliač, Sielnica

Cieľová skupina: prax, chovatelia

Popis: Prezentácia vývojových trendov politických a ekonomických prvkov v podnikateľskom prostredí mliečnych fariem, prezentácie s praktickými príkladmi manažmentu chovu mliečnych fariem.

Kontakt (organizátor): Slovenský zväz prvovýrobcov mlieka, www.szpm.sk


Školenia klasifikátorov hovädzieho dobytka, ošípaných a oviec

Typ podujatia: školenie

Dátum:  I. termín: koniec februára 2015 

             II. termín: september 2015 

            III. termín: november 2015
Miesto konania: NPPC – VÚŽV Nitra

Cieľová skupina: pracovníci bitúnkov a mäsospracujúceho priemyslu, SZČO 

Popis: Odborná príprava klasifikátorov jatočne opracovaných tiel hovädzieho dobytka, ošípaných a oviec sa uskutočňuje v zmysle Vyhlášok MP SR 205 a 206/2007 Z.z. Školenia sa môžu zúčastniť noví záujemcovia o vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti, ako aj pracovníci, ktorí si predlžujú svoje certifikáty na ďalších 5 rokov. Školenie (teoretická i praktická časť) sa realizuje v priestoroch VÚŽV Nitra.

Kontakt (organizátor): NPPC – VÚŽV Nitra, www.vuzv.sk, Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript., Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript., Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.


Aktuálne otázky bioklimatologiezvířat 2015 – 30. ročník vedeckej konferencie

Typ podujatia: konferencia

Dátum: druhá polovica novembra prípadne prvá polovica decembra 2015

Miesto konania: Brno, Česká republika

Cieľová skupina: členovia Českej a Slovenskej bioklimatologickej spoločnosti, výskumní a vedecko-pedagogickí pracovníci, odborná verejnosť, študenti VŠ

Popis: konferencia je venovaná príspevkom zaoberajúcimi sa vplyvmi prostredia na zvieratá, ich vývoj, produkciu a zdravotný stav, väzbami medzi živočíšstvom a atmosférickým prostredím so zvláštnym zreteľom k potrebám hospodárskych zvierat, klimatickým zmenám a i ich vplyvom na zvieratá, bioklimatológiou ako interdisciplinárnym vedným odborom, ale aj príspevkom venovaným problematike z príbuzných vedných odborov

Kontakt (organizátor):doc. MVDr. Pavel Novák, CSc., Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript., +420 603 783 765; RNDr. Ing. Jaroslav Rožnovský, CSc., Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript., +420 541 421 020; Ing. Ľubomír Botto, CSc., Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript., +421 37 6546131


Los v Európe a na Slovensku

Typ podujatia: Konferencia

Dátum: September 2015

Miesto konania: Kokava na Rimavicou, okres Poltár

Popis: Problematika rozšírenia losa v Európe, jeho biológie a možnosti reštitúcie v prírodných podmienkach Slovenska.

Organizátor: OZ Žito

Spoluorganizátor: Ústav výživy NPPC-VUŽV Nitra

Kontakt: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.


Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.">

 

 

 

 

 

 

 

Kalendár podujatí

február 2018
Po Ut St Št Pi So Ne
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 1 2 3 4