PandemicFood

Názov prijímateľa: Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum, Hlohovecká 2, 951 41 Lužianky

Názov projektu: Minimalizácia dopadov COVID 19 prostredníctvom cielenej výživy a potravinová bezpečnosť v podmienkach pandémie

Kód: 313011AVA9

Miesto realizácie projektu: Modra, Bratislava, Lehnice, Piešťany, Banská Bystrica, Trebišov, Lužianky

Výška zazmluvneného NFP: 4 187 267,91 €

Stručný opis projektu: Cieľom projektu je vytvoriť poznatkovú bázu pre pripravenosť a efektívne využitie potenciálu rezortu pôdohospodárstva v boji s pandémiou Corona vírusu a podobných pandémií zvýšením produkcie funkčných potravín zvyšujúcich imunitu obyvateľov a systémovým riešením potravinovej bezpečnosti pre podmienky pandemickej krízy.
Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 nájdete na www.opii.gov.sk

Publikácie vzniknuté s podporou projektu PandemicFood 313011AVA9 z OPII spolufinancovaného ERDF

Skip to content