EXPERTI - pestovateľské technológie

Ing. Soňa Gavurníková, PhD. – odborníčka v oblasti hodnotenia mlynárskej, pekárskej kvality pšenice s využitím metód základných, reologických a senzorických analýz.

Pracovisko: NPPC – Výskumný ústav rastlinnej výroby, Odbor pestovateľských systémov, Bratislavská cesta 122, Piešťany, 921 68

Pozícia: vedecko-výskumný pracovník, vedúca odboru

Tel.: +421 337 947 119

E-mail: sona.gavurnikova@nppc.sk

 

Ing. Roman Hašana, PhD. – odborník v oblasti pestovateľských technológií,  so zameraním na rôzne technológie obrábania pôdy a zakladanie porastov, optimalizáciu technologických postupov predovšetkým v oblasti výživy a hnojenia rastlín, riešenie eliminácie vplyvov klimatickej zmeny na produkčný proces rastlín.

Pracovisko: NPPC – Výskumný ústav rastlinnej výroby, Odbor pestovateľských systémov, Bratislavská cesta 122, 921 68 Piešťany

Pozícia: vedecký  pracovník

mobil: +421 948 960 717

E-mail: roman.hasana@nppc.sk

doc. RNDr. Michaela Havrlentová, PhD. – odborníčka v oblasti kvalitatívnej analýzy primárnych potravinových surovín rastlinného pôvodu, analýza primárnych metabolitov (lipidy, škrob, potravinová vláknina), identifikácia a detekcia biologicky aktívnych látok, funkčné potraviny.

Pracovisko: NPPC – Výskumný ústav rastlinnej výroby, Odbor pestovateľských systémov, Bratislavská cesta 122, Piešťany, 921 68

Pozícia: vedecký pracovník

Tel.: +421 337 947 124

E-mail: michaela.havrlentova@nppc.sk

RNDr. Ľubica Malovcová – odborníčka v oblasti ochrany poľnohospodárskych plodín so zameraním na obilniny a olejniny, certifikovaný pôdohospodársky poradca v oblasti analýzy stavu porastov poľnohospodárskych plodín, vykonávanie skúšok biologickej účinnosti prípravkov na ochranu rastlín podľa zásad správnej experimentálnej praxe (GEP).

Pracovisko: NPPC – Výskumný ústav rastlinnej výroby, Odbor pestovateľských systémov, Bratislavská cesta 122, Piešťany, 921 68

Pozícia: výskumný pracovník

Tel.: +421 337 947 133

E-mail: lubica.malovcova@nppc.sk

Ing. Miroslava Apacsová Fusková, PhD. – odborníčka v oblasti ochrany rastlín, diagnostika škodcov a chorôb, ekologické poľnohospodárstvo

Pracovisko: NPPC – Výskumný ústav rastlinnej výroby, Odbor pestovateľských systémov, Bratislavská cesta 122, Piešťany, 921 68

Pozícia: vedecko-výskumný pracovník

Tel.: +421 337947 145

E-mail: miroslava.fuskova@nppc.sk

Skip to content