Previous slide
Next slide

ČLENSTVO V SAPV

SAPV má štyri formy členstva:

Členstvo v SAPV sa nadobúda tajnou voľbou, ktorú vykonáva valné zhromaždenie členov SAPV a ktorú potvrdzuje minister menovacím dekrétom.

 

Štruktúra odbornej pôsobnosti členov SAPV je nasledovná:

  • pracovníci pôdohospodárskeho rezortného výskumu a praxe
  • pracovníci univerzít a ústavov Slovenskej akadémie vied (SAV)
  • pracovníci decíznej sféry a ostatní pracovníci

Menu

Skip to content