Previous slide
Next slide

KOMISIE A PRACOVNÉ SKUPINY SAPV

Komisia pre vedeckú výchovu, vzdelávanie a posudzovanie vedeckých kvalifikácií
Predseda: doc. RNDr. Ján Rafay, PhD.
mail: jrafay@gmail.com

 

Komisia pre biometriku
Predseda: doc. RNDr. Dana Országhová, CSc.
mail: dana.orszaghova@uniag.sk
Podpredseda: doc. RNDr. Viktor Witkovský, CSc.

 

Komisia Predsedníctva pre edičnú činnosť a propagáciu SAPV
Predseda:  Doc. Ing. Jozef Ďuďák, CSc.
mail: jozef.dudak@uniag.sk

Menu

Skip to content