ARCHÍV MAJETKU

NEHNUTEĽNÝ MAJETOK

Prenájom nebytových priestorov NPPC – VÚEPP, Bratislava – mestská časť Ružinov

Prenájom nebytového priestoru č. 620, NPPC – VÚEPP, Bratislava – mestská časť Ružinov

Budova vzdelávacieho zariadenia, Modra

Ústav experimentálnej genetiky, Lužianky

Budova VÚPOP, Bratislava/Ružinov

Budova vzdelávacieho zariadenia, Modra

Budova VÚPOP, Gagarinova, Bratislava – mestská časť Ružinov

Borovce

Chata Duchonka, Prašice

Budova vzdelávacieho zariadenia, Modra

Byt č. 5, Borovce

Dielne, sklad, garáže Špačince, Špačince

Chata Slanica, Námestovo

Biocentrum Lužianky, Lužianky

Byt č. 3, Trenčianska Teplá

Byt č. 1, Trenčianska Teplá

Nájom nebytových priestorov č. 49 – 50, NPPC – VÚA Michalovce, Michalovce

Byt č. 1 – Trenčianska Teplá, Trenčianska Teplá

Byt č. 3 – Trenčianska Teplá, Trenčianska Teplá

Predaj pozemku – Banská Bystrica, k. ú . Radvaň, Banská Bystrica

Budovy a pozemky Biocentrum Lužianky, Lužianky

Nájom nebytového priestoru č. 213, NPPC – VÚŽV Lužianky, Lužianky

Predaj pozemku – Banská Bystrica, k. ú . Radvaň, Banská Bystrica

Budovy a pozemky Biocentrum Lužianky, Lužianky

Nájom časti strechy za účelom umiestnenia reklamnej konštrukcie, Bratislava – mestská časť Ružinov

Chata Duchonka, Prašice

Pozemky p. č. 1363/14, 1363/117 – k. ú. Lužianky, Lužianky 

Pozemok p. č. 259, Borovce

Pozemky p.č. 2260, p.č. 2261, Borovce

14.11.2022 Administratívna budova s.č. 62, Krivá

25.05.2021 Pozemok parc. č. 259, Borovce

HNUTEĽNÝ MAJETOK

Skip to content