Kde nás nájdete

PIEŠŤANY
VÝSKUMNÝ ÚSTAV RASTLINNEJ VÝROBY

BANSKÁ BYSTRICA
ÚSTAV TRÁVNYCH PORASTOV A HORSKÉHO POĽNOHOSPODÁRSTVA

BRATISLAVA
VÝSKUMNÝ ÚSTAV PÔDOZNALECTVA A OCHRANY PÔDY

BRATISLAVA
VÝSKUMNÝ ÚSTAV POTRAVINÁRSKY

NITRA
NÁRODNÉ POĽNOHOSPODÁRSKE A POTRAVINÁRSKE CENTRUM

MICHALOVCE
VÚRV-ÚSTAV AGROEKOLÓGIE

MODRA

VÚP-Pracovisko Biocentrum

Borovce

VÚRV-Experimentálne pracovisko

NITRA

VÝSKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČÍŠNEJ VÝROBY

VÚŽV Nitra-účelové hospodárstvo Lužianky

TURČIANSKE TEPLICE (DIVIAKY)

ÚTPHP-Výrobňa trávnych porastov

BANSKÁ BYSTRICA

VÚPOP-Regionálne pracovisko

VÍGĽAŠ-PSTRUŠA

VÚRV-Výskumno-šľachtiteľská stanica

LIPTOVSKÝ HRÁDOK

VÚŽV-ÚSTAV VČELÁRSTVA

MALÝ ŠARIŠ

VÚRV-Výskumno-šľachtiteľská stanica

PREŠOV

VÚPOP-Regionálne pracovisko

MILHOSTOV

ÚA-Experimentálne pracovisko

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum (NPPC)
Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy (VÚPOP)
Výskumný ústav rastlinnej výroby (VÚRV)
Výskumný ústav živočíšnej výroby Nitra (VÚŽV)
Výskumný ústav agroekológie (VÚA)
Výskumný ústav trávnych porastov a horského poľnohospodárstva (VÚTPHP)
Výskumný ústav potravinársky (VÚP)
Výskumný ústav ekonomiky poľnohospodárstva a potravinárstva (VÚEPP)
VÚPOP – Regionálne pracovisko Banská Bystrica
VÚPOP – Regionálne pracovisko Prešov
VÚRV – Experimentálne pracovisko Borovce
VÚRV – Výskumno – šľachtiteľská stanica Vígľaš – Pstruša
VÚRV – Výskumno – šľachtiteľská stanica Malý Šariš
VÚŽV Nitra – Účelové hospodárstvo Lužianky
VÚŽV Nitra – Ústav včelárstva Liptovský Hrádok
VÚŽV Nitra – Účelové hospodárstvo Trenčianska Teplá
VÚA – Experimentálne pracovisko Milhostov
VÚTPHP – Regionálne výskumné pracovisko Liptovský Hrádok
VÚTPHP – Regionálne výskumné pracovisko Krivá na Orave
VÚTPHP – Výrobňa trávnych osív Turčianske Teplice (Diviaky)
VÚP – Pracovisko Biocentrum Modra

Skip to content