Vyhlásenie o prístupnosti

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum má záujem zabezpečiť prístupnosť svojho webového sídla v súlade so zákonom č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a príslušnými vykonávacími predpismi v rozsahu podmienok podľa smernice (EÚ) 2016/2012.
Toto vyhlásenie o prístupnosti sa vzťahuje na webové sídlo nppc.sk
Stav súladu
Toto webové sídlo je v čiastočnom súlade so zákonom č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a príslušnými vykonávacími predpismi v rozsahu podmienok podľa smernice (EÚ) 2016/2012 vzhľadom na prvky nesúladu uvedené nižšie.
Neprístupný obsah
Obsah uvedený nižšie nie je prístupný z týchto dôvodov:
1.1.1 Netextový obsah

1.3.1 Informácie a vzájomné vzťahy

1.4.1 Používanie farieb

1.4.5 Text vo forme obrázkov

2.1.1 Klávesnica

2.4.4 Účel odkazu (v kontexte)

2.4.5 Viacero spôsobov

2.4.6 Nadpisy a menovky

2.4.7 Viditeľné zameranie

3.2.2 Vstup používateľa

Vypracovanie tohto vyhlásenia o prístupnosti
Toto vyhlásenie bolo vypracované 23.6.2023.


Vyhodnotenie súladu webového sídla s požiadavkami zákona č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a príslušnými vykonávacími predpismi v rozsahu podmienok podľa smernice (EÚ) 2016/2012 bolo vykonané samohodnotením.
Vyhlásenie bolo naposledy skontrolované 23.6.2023.
Spätná väzba a kontaktné informácie
V prípade akýchkoľvek problémov s prístupnosťou webového sídla nás, prosím, kontaktujte na e-mailovej adrese: nppc@nppc.sk
Vynucovacie konanie
V prípade neuspokojivých odpovedí na podnety alebo žiadosti zaslané v rámci spätnej väzby subjektu verejného sektora v súlade s čl. 7 ods. 1 písm. b) smernice Európskeho parlamentu sa môžete obrátiť v rámci vynucovacieho konania na subjekt poverený presadzovaním Smernice, ktorým je Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu na e-mailovej adrese: standard@vicepremier.gov.sk


Správca obsahu
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Hlohovecká 2
951 41 Lužianky

Skip to content