KONTAKTY

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum

Hlohovecká 2, 951 41 Lužianky, Slovenská republika

IČO: 42 337 402
DIČ: 2023975107

IČ DPH: SK2023975107

Č. účtu: SK81 8180 0000 0070 0049 8226, Štátna pokladnica

SWIFT: SPSRSKBA

Štátna príspevková organizácia

SK NACE: 72190 Ostatný výskum a experimentálny vývoj v oblasti prírodných a technických vied

 

Popisné číslo NPPC, Hlohovecká ul.: 157

Orientačné číslo NPPC, Hlohovecká ul.: 2

Kontakty:

NPPC Inštitúcie – viac>>

NPPC Zamestnanci – viac>>

NPPC Klapky IP telefónov – viac>>

Skip to content