POSKYTOVANÉ SLUŽBY

Náš výskum a vývoj zohľadňuje potreby farmárov, výrobcov potravín a všetkých, ktorí sa starajú o udržateľné hospodárenie na pôde.

Naše výskumné poznatky ponúkame pri vytváraní nových služieb a výrobkov. Prečítajte si v akých oblastiach vám môžeme pomôcť, alebo kontaktujte našich expertov pre spoluprácu.

Ponúkame vám i spoluprácu formou zmluvného výskumu – ponúkame rôzne modely spolupráce formou projektov, služieb, analýz, poradenstva, tréningov a školení.

Všeobecné služby, experti a odberatelia výsledkov

Podujatia, kurzy a školenia

Skip to content