PROJEKTY

Okrem národných projektov sme aktívni v medzinárodnom výskumnom priestore v rámci európskych výskumných programov a partnerstiev Horizon 2020 a Horizon Europe.  Intenzívne spolupracujeme s okolitým krajinami v rámci projektov cezhraničnej spolupráce INTERREG. Našimi partnermi sú výskumníci, univerzity a vysoké školy  a výskumné ústavy doma i zahraničí, firmy, farmári i partneri na regionálnej úrovni. Sme otvorení nadviazať spoluprácu s vami !

PROJEKTY APVV – zoznam bežiacich projektov

MEDZINÁRODNÉ PROJEKTY – zoznam bežiacich projektov,   webové stránky projektov

PROJEKTY VA cez OPII – zoznam projektov

OP KVALITA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA – viac>>>

PRV SR 2014-2020 viac>>>

INTERREGzoznam bežiacich projektov,   webové stránky projektov

PLÁN OBNOVYzoznam bežiacich projektov

Stránky vybraných projektov realizovaných ústavmi NPPC

Iniciatívy a platformy s aktívnou účasťou NPPC

Partneri pre projektovú spoluprácu

Skip to content