VEDENIE NPPC

Ing. Mgr. Lucia Gocníková, PhD.

generálna riaditeľka

Pavol Bezak

Ing. Pavol Bezák

zástupca generálneho riaditeľa pre vedu, výskum a spoluprácu s praxou
02/ 48 206 967

pavol.bezak@nppc.sk

Vedenie – výskumné ústavy NPPC

Vedenie – odbory NPPC

Pavol Bezak

NPPC – Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy
Ing. Pavol Bezák

riaditeľ ústavu
02/ 48 206 967

pavol.bezak@nppc.sk

Mgr. Dana Peškovičová, PhD.

Vedúca odboru riadenia vedy a výskumu
037/ 65 46 125

dana.peskovicova@nppc.sk

NPPC – Výskumný ústav rastlinnej výroby
Ing. Pavol Hauptvogel, PhD.
riaditeľ ústavu
033/ 79 47 272
pavol.hauptvogel@nppc.sk

Ing. Miroslav Hrobár

Vedúci odboru IT
02/4820 6970

miroslav.hrobar@nppc.sk

NPPC – Výskumný ústav živočíšnej výroby

Ing. Miroslav Záhradník, PhD.

riaditeľ ústavu
037/ 65 46 388

miroslav.zahradnik@nppc.sk

Mgr. Marcela Priecelová

Vedúca odboru ekonomiky a správy majetku
037/654 6333

marcela.priecelova@nppc.sk

Martin Polovka
NPPC – Výskumný ústav potravinársky
Ing. Martin Polovka, PhD.
riaditeľ ústavu
02/ 50 237 036
martin.polovka@nppc.sk
Skip to content