Organizačná štruktúra

Kancelária GENERÁLNEJ RIADITEĽKY NPPC
tel.: 037 654 61 22, nppc@nppc.sk

SEKCIA VEDY, VÝSKUMU A SPOLUPRÁCE S PRAXOU:

Odbor riadenia vedy a výskumu
tel.: 037 654 61 25, dana.peskovicova@nppc.sk

 

Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy
tel.: 024 342 08 66, riaditel.vupop@nppc.sk

 

Výskumný ústav rastlinnej výroby
tel.: 033 794 72 72, riaditel.vurv@nppc.sk

 

Výskumný ústav živočíšnej výroby Nitra
tel.: 037 654 63 87, riaditel.vuzv@nppc.sk

 

Výskumný ústav potravinársky
tel.: 025 023 70 36, riaditel.vup@nppc.sk

SEKCIA EKONOMIKY, PREVÁDZKY A SLUŽIEB:

Odbor ekonomiky a správy majetku
tel.: 037 654 63 55, marcela.priecelova@nppc.sk

Odbor informačných technológií
tel.: 033 794 65 00, miroslav.hrobar@nppc.sk

Odbor verejného obstarávania
tel.: 0911 807 743, aneta.banasova@nppc.sk

Skip to content