POVINNE ZVEREJŇOVANÉ INFORMÁCIE

Verejné obstarávanie a majetok

Objednávky a faktúry

Pracovné ponuky

Boj proti korupcii

Ostatné dokumenty

PIEŠŤANY
VÝSKUMNÝ ÚSTAV RASTLINNEJ VÝROBY

BANSKÁ BYSTRICA
ÚSTAV TRÁVNYCH PORASTOV A HORSKÉHO POĽNOHOSPODÁRSTVA

BRATISLAVA
VÝSKUMNÝ ÚSTAV PÔDOZNALECTVA A OCHRANY PÔDY

BRATISLAVA
VÝSKUMNÝ ÚSTAV POTRAVINÁRSKY

NITRA
NÁRODNÉ POĽNOHOSPODÁRSKE A POTRAVINÁRSKE CENTRUM

MICHALOVCE
VÚRV-ÚSTAV AGROEKOLÓGIE

MODRA

VÚP-Pracovisko Biocentrum

Borovce

VÚRV-Experimentálne pracovisko

NITRA

VÝSKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČÍŠNEJ VÝROBY

VÚŽV Nitra-účelové hospodárstvo Lužianky

TURČIANSKE TEPLICE (DIVIAKY)

ÚTPHP-Výrobňa trávnych porastov

BANSKÁ BYSTRICA

VÚPOP-Regionálne pracovisko

VÍGĽAŠ-PSTRUŠA

VÚRV-Výskumno-šľachtiteľská stanica

LIPTOVSKÝ HRÁDOK

VÚŽV-ÚSTAV VČELÁRSTVA

MALÝ ŠARIŠ

VÚRV-Výskumno-šľachtiteľská stanica

PREŠOV

VÚPOP-Regionálne pracovisko

MILHOSTOV

ÚA-Experimentálne pracovisko

Skip to content