Komponent 19 v Pláne obnovy – REPower EU

 

Plán obnovy je reakciou Európskej komisie na potrebu oživenia investícií a výkonu ekonomiky spoločného európskeho trhu v dobe po prekonaní celosvetovej pandémie a gobálnej krízy v súvislosti s  COVID 19.

 

REPower EU je najmladším komponentom plánu obnovy a vychádza z  reality vojnového konfliktu na Ukrajine a v tejto súvislosti – najmä potreby zníženia závislosti európskeho spoločenstva od dovozu fosílnych palív, organických hnojív a ďalších komodít z Ruskej federácie a celkové posilnenie energetickej nezávislosti a bezpečnosti.

 

REPower EU je postavený na štyroch tematických prioritách:
1. Obnoviteľné zdroje energie – jednoduchší a lacnejší prechod na využívanie zelenej energie
2. Obnova budov – obnova a úprava budov tak, aby boli energeticky efektívne
3. Doprava – podpora nízkoemisnej dopravy
4. Vzdelávanie – rozvoj tzv. zelených zručností formou reformy vzdelávacích programov

 

Projekt „Rozvoj a podpora výroby udržateľného biometánu, organických hnojív a obehového hospodárstva“ je realizovaný ako súčasť aktivít v rámci tematickej priority 1.

 

Realizuje ho Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum v partnerstve s Ústredným kontrolným a skúšobným ústavom poľnohospodárskym, v období od 1.4.2024 do 31.12.2025, na základe priameho vyzvania vlády SR z decembra 2023.

 

Viac informácií:

Kontakty:

Projekt: „Rozvoj a podpora výroby udržateľného biometánu,
organických hnojív a obehového biohospodárstva“

 
Vedúci partner
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Hlohovecká 2
951 41 Lužianky
 

Partner
Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky
Matúškova 21
831 01 Bratislava

kontakt: repower@nppc.sk

Skip to content