Biohospodárstvo na Slovensku

V stredu 22. mája 2024 sa uskutočnil pod záštitou Bioeconomy Cluster v spolupráci s Národným poľnohospodárskym a potravinárskym centrom a Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR workshop s názvom “Biohospodárstvo na Slovensku – ako ďalej”.

 

Workshop priniesol nové informácie o národnom hube, ktorý môže prispieť k budovaniu ekosystému biohospodárstva na Slovensku a ako je biohospodárstvo zapracované do strategických dokumentov na národnej úrovni. Špeciálnym hosťom bola pani Virginia Puzzolo – vedúca programu Circular Bio-based Europe, ktorá predstavila výzvy pre inovátorov v biohospodárstve spustené v apríli 2024 a otvorené až do septembra 2024. Za NPPC aktivity v oblasti Biohospodástva a projekt BOOST4BIOEAST predstavila vedúca Odboru riadenia vedy a výskumu Dana Peškovičová.

 

Podujatie bolo organizované v rámci projektov CEE2ACT Project a BIOEAST & BOOST4BIOEAST financovaných z programu Horizon Europe.

Skip to content