Deň otvorených dverí NPPC-VÚP

V dňoch 29. a 30.11.2023 sa na pracoviskách NPPC-VÚP v Bratislave a Modre konal Deň otvorených dverí NPPC-VÚP. Podujatia sa zúčastnili zástupcovia z praxe a žiaci Strednej odbornej školy vinársko-ovocinárskej v Modre. Účastníci mali možnosť oboznámiť sa s činnosťami realizovanými na jednotlivých oddeleniach, používanými metódami a postupmi laboratórnej praxe, prístrojovým vybavením pracoviska a možnosťami spolupráce formou zákaziek, projektov či informačných aktivít a diskutovať s odborníkmi na aktuálne témy v oblasti potravinárstva.
Foto

Skip to content