Deň poľa 2024 – Očová

Spoločnosť Agrion otvorila dňa 23.5. 2024 svoje brány pre návštevníkov 28. ročníka celoslovenského Dňa poľa v Očovej, ktorý bol zameraný na krmoviny spojený s výstavou poľnohospodárskej techniky.

Na organizácii Dňa poľa sa pravidelne podieľajú NPPC – VÚRV – Ústav trávnych porastov a horského poľnohospodárstva Banská Bystrica, AGRION – Združenie výrobcov a predajcov pôdohospodárskej techniky v SR a PD Očová. Spoluorganizátormi podujatia boli: MPRV SR, VÚB BANKA,ČSOB BANKA, SZPM, mediálni partneri: Agromagazín, poľnoinfo.sk a týždenník Roľnícke noviny. Na Dni poľa sa prioritne prezentovali stroje pre prípravu krmovín ako kosačky, rozhadzovače, riadkovače, zberacie vozy, lisy, rezačky, obaľovačky, oplôtkové systémy, náhradné diely a agro pneumatiky.

Na podujatie sa prihlásilo 26 spoločností najmä z oblasti predaja a servisu poľnohospodárskej techniky. Z toho 23 zo SR a 3 zo zahraničia (z Českej republiky). Na tento slávnostný deň pre poľnohospodárov prišlo 360 účastníkov.

V rámci akcie sa uskutočnil i odborný seminár na tému „Adaptácia trávnych porastov na klimatickú zmenu“ na ktorom boli pracovníkmi ÚTPHP Banská Bystrica prednesené odborné prednášky.

Skip to content