Deň poľa zameraný na krmoviny

NPPC, Výskumný ústav rastlinnej výroby organizuje dňa 25. 05.2023 Deň poľa zameraný na krmoviny, ktorý sa bude konať v obci Liptovský Ondrej. Odborná časť semináru Rôzne systémy využívania trávnych porastov v podhorských a horských oblastiach zahŕňa tieto prednášky:

 

1. Minimalizačné technológie pri obhospodarovaní trávnych porastov (Ing. Vladimíra Vargová, PhD. NPPC- VÚRV- ÚTPHP)
2. Trávne porasty v pasienkových chovoch hospodárskych zvierat. (Ing. Zuzana Dugátová. NPPC- VÚRV- ÚTPHP)
3. Situácia v investičných výzvach 4.1(výzva 52/PRV/ 2022 a 65/PRV2022) ( Mgr. Jozef Kiss, MA, – Pôdohospodárska platobná agentúra)

Pozvánka: TU

Skip to content