DNA – NÁSTROJ MOLEKULÁRNEHO ŠĽACHTENIA RASTLÍN

Srdečne vás pozývame v utorok 14.11.2023 o 16:30 hod. do Klubovne LaMusica v Piešťanoch na Teplickej ulici na posedenie pri šálke kávy. Vo vedeckej kaviarni bude téma „DNA – NÁSTROJ MOLEKULÁRNEHO ŠĽACHTENIA RASTLÍN“ na ktorom budeme prezentovať a diskutovať o DNA ako pomocníkovi v šľachtení rastlín, o klasickom šľachtení versus molekulárne šľachtenie a aké je molekulárne šľachtenie rastlín na VÚRV v Piešťanoch. Tešíme sa na vašu účasť, vstup je zdarma.

Program

Skip to content