Ekologická obnova horských lúk

So súhlasom vydavateľa Vám dávame do pozornosti článok  Ing. Janky Martincovej, PhD. z NPPC – VÚRV – ÚTPHP Banská Bystrica – Ekologická  obnova horských lúk uverejnený v  časopise Nová Botanika, č.1/2024.

Skip to content