EkonMOD: Internetová aplikácia na výpočet množstva emisií v chove mäsového dobytka

EkonMOD je internetová aplikácia na výpočet množstva emisií v chove mäsového dobytka, ktorú vyvinuli naši výskumní pracovníci z NPPC, VÚŽV – Nitra pod vedením riaditeľa ústavu M. Záhradníka.
Chov dojčiacich kráv je založený na využití prirodzených biologických predpokladov mäsových plemien HD na rast a reprodukciu v extenzívnych systémoch s využitím pastvy. Podobne ako takmer pri každej ekonomickej činnosti k tvorbe emisií dochádza aj v chove mäsového dobytka, avšak na
rozdiel od iných sektorov správnym manažmentom s využitím moderných technológií chovy dojčiacich kráv prispievajú k udržateľnej produkcii kvalitného hovädzieho mäsa.
Viac o Aplikácii EkonMOD: http://www.vuzv.sk/
Celý článok: https://www.agrobiznis.sk/…/8010-ekonmod-internetova…

Skip to content