Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum

Exkurzia v agrochemických laboratóriách v Piešťanoch

V dňoch 29.2. a 1.3. navštívili agrochemické laboratóriá VURV v Piešťanoch študenti Gymnázia J. B. Magina Vrbové, aby sa nielen oboznámili s výskumnou činnosťou pracoviska, ale v rámci laboratórnych praktík mohli realizovať aj jednoduché chemické metódy a tak sa lepšie pripraviť na maturitné skúšky.

foto:

Skip to content