EXPERTI GENERÁLNEHO RIADITEĽSTVA NPPC

Mgr. Dana Peškovičová, PhD. – medzinárodné vzťahy a spolupráca, národné a medzinárodné projekty, prenos poznatkov a mediálna spolupráca, stratégia inteligentnej špecializácie SR, biohospodárstvo, matematické metódy v šľachtení hospodárskych zvierat

Pracovisko: NPPC, Hlohovecká 2, 951 41 Lužianky

Pozícia: vedúca odboru riadenia vedy a výskumu NPPC, vedecký pracovník
Tel.: +421 37 65 46 125
E-mail: dana.peskovicova@nppc.sk
Skip to content