Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum

Fytopatologický herbár

Súčasťou fytopatologického herbára sú herbárové položky pozostávajúce z častí rastlín infikovaných mikromycétami a v súčasnosti jeho zbierka obsahuje spolu 827 vzoriek (Tabuľka). Herbárové položky sú uložené v herbári vo forme suchého rastlinného materiálu a predstavujú tak na jednej strane zdroj informácií o mikroskopických hubách ‒ rastlinných patogénoch a na druhej strane je možné s nimi naďalej experimentálne pracovať. Sú určené pre vedecký výskum a vzdelávanie pre výskumným pracovníkov a záujemcoch o mikroskopické huby.   Tabuľka: Prehľad herbárových položiek uložených v herbári NPPC VÚRV Piešťany podľa druhov hostiteľských rastlín zbieraných na území Slovenska  
Skupina plodín   Druh hostiteľskej rastliny Rastlinný materiál Počet položiek  
Obilniny Avena sativa L. listy, steblo 5/5
Hordeum vulgare L. listy, steblo 15/15
Triticum aestivum L. listy, steblo, klas 75/120/115
Triticum durum Dessf. listy, steblo 5/5
Zea mays L. steblo, koreň 18/5
Olejniny Brassica napus L. subsp. napus f. napus stonka 5
Papaver somniferum L. listy, stonka 12/8
Pseudoobilniny Amaranthus sp. listy 12
Zelenina Cucumis sativus L. listy 5
Solanum lycopersicum L. listy 48
Trávy Dactylis glomerata (L.) Scop. listy, stonka 22/44
Elytrigia repens (L.) Nevski listy, stonka 55/65
Lolium perenne L. listy, stonka 5/7
Dreviny Juglans regia L. listy, konár, plod 2/15/2
Morus alba L. listy, konár 2/20
Liečivé rastliny Agrimonia eupatoria L. listy, stonka 2/8
Achillea millefolium L. listy, stonka 2/18
Cirsium arvense (L.) Scop. listy, stonka 2/18
Hypericum perforatum L. listy, stonka 2/15
Origanum vulgare L. listy, stonka 4/8
Papaver rhoeas L. listy, stonka 7/5
Plantago lanceolata L. listy, stonka 8/16
  Mgr. Martin Pastirčák, PhD. e-mail: martin.pastircak@nppc.sk telefón: +421 337 947 336
Skip to content