Informácia o stave príprav 100. výročia osláv pôdohospodárskych vied na Slovensku – júl 2023

V roku 2024 oslavujeme 100. výročie pôdohospodárskeho výskumu na Slovensku ( 100. výročie vzniku Československej akademie zemědělskej) a súčasne si pripomenieme výročie 33 rokov SAPV nadväzujúcej na tradície ČAZV. V roku 1924 bola založená Československá akademie zemědělská ako ústredná vedecká a osvetová inštitúcia na podporu poľnohospodárskej vedy. ČAZV úzko spolupracuje so Slovenskou akadémiou pôdohospodárskych vied.

Časový harmonogram pôdohospodárskeho výskumu bude zahrňovať obdobie rokov 1990 – 2024 v štruktúrach Československé akademie zemědělských věd a obdobie rokov 1991 – 2024, v ktorom sa na Slovensku naplno rozvinula činnosť Slovenskej akadémie pôdohospodárskych vied.

Oslavy a sprievodné aktivity budú prebiehať v úzkej spolupráci a spolupodieľaní sa Českej akademie zemědělských věd (ČAZV).

 

Forma osláv – nosnými bodmi osláv budú:

1. Vlastná oslava spojená s vedecko- odborným programom
Dátum konania – september 2024
Miesto konania – Nitra –  Slovenská poľnohospodárska univerzita (pravdepodobný scenár)
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum

2. Knižná publikácia – pamätnica (bude vychádzať zo zostručnenej, aktualizovanej za roky 2014 až 2024 – (za 10 posledných rokov) a o nové kapitoly doplnenej  publikácie 90 rokov pôdohospodárskych vied na Slovensku (1924 – 2014))
Obsah , štruktúra a metodika písania pamätnice boli poskytnuté autorom

 

Sprievodnými bodmi osláv budú: 

3. Propagácia SAPV v masmédiách  (prípravná fáza)

4. Organizované podujatia pod hlavičkou loga k pripravovaným oslavám (fáza sprievodných podujatí )

   

Hlavným usporiadateľom osláv 100. výročia pôdohospodárskych vied bude Slovenská akadémie pôdohospodárskych vied.

 

Spoluorganizátori
Nasledovné inštitúcie a riešitelia pôdohospodárskeho výskumu na Slovensku:

 • Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
 • Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
 • Národné lesnícke centrum
 • Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
 • Technická univerzita vo Zvolene
 • Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach

 

Strategickí partneri

 • Únia európskych akadémií pôdohospodárskych vied
 • Česká akademie zemědělských věd
 • Institut manažerské ekonomie z.s., Litoměřice
 • PoľnoSME Palárikovo
 • Agrorent a.s. Nesvady
 • Poľnohospodár Nové Zámky a.s.
 • TBS a.s. Stará Turá
 • Pekáreň OREMUS s.r.o. Nové Zámky
 • Pekáreň Včela-Lippek, k.s. Liptovský Mikuláš
 • Mliekareň a.s. Levice

 

Z prípravnej fázy  je vytvorené logo k 100. výročiu – bolo   graficky  navrhnuté  a už sa aj používa.

Skip to content