Mastenec E553b

Právny základ

  • Mastenec E553b bol  schválený ako základná látka vykonávacím nariadením Komisie (EÚ)                č. 2018/691 z 7. mája 2018 v súlade nariadením  Európskeho parlamentu a Rady (ES)                          č. 1107/2009 o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh a so zmenou a doplnením  prílohy k vykonávaciemu nariadeniu Komisie (EÚ) č. 540/2011. V revíznej správe Komisie sú uvedené vlastnosti a použitie základnej látky Mastenec E553b (SANTE/11639/2017–rev. 4) z 22. marca 2018.

    

   Poznámky

    

   1. Schválené je iba použitie mastenca E553b ako základnej látky, ktorá má fungicídne a insekticídne účinky v súlade so špecifikovanými podmienkami a riedením vysvetleným v prílohách „Použitie“. Mastenec E553b je podporovaný ako základná látka vo forme vodnej suspenzie, ktorá sa aplikuje vonku na vinič a ovocné sady a pôsobí ako fyzická hydrofóbna bariéra. Vodná disperzia je pripravená tesne pred aplikáciou a musí byť kontinuálne miešaná.
   2. Z hľadiska prítomnosť dýchateľného kryštalického kremíka v mastenci je dôležité, aby maximálna hladina tejto toxikologicky významnej nečistoty bola nižšia ako 0,1 %.Užívatelia by mali najmä preventívne používať primerané osobné ochranné prostriedky dýchacích orgánov v prípade tvorby prachu a prijať preventívne opatrenia, aby sa zabránilo akémukoľvek neprijateľnému vplyvu na životné prostredie.
   3. Výrobok by sa mal aplikovať skoro ráno alebo neskoro večer, aby sa dosiahla maximálna účinnosť. Nemal by sa používať na mokré rastliny alebo v prípade daždivého počasia. Po silnom daždi by sa mal znovu aplikovať. Aj keď neboli pozorované žiadne účinky na včely, odporúča sa aplikácia mimo obdobia aktivity včiel, najmä počas kvitnutia plodiny. A to z dôvodu maximálnej účinnosť súvisiacej s kritickými štádiami pozorovanými počas experimentálnych pokusov a aby sa nenarušil opeľujúci hmyz.
   4. Mastenec E553b je definovaný ako potravinárska prídavná látka, preto spĺňa kritériá „potraviny“ v zmysle článku 2 nariadenia (ES) č. 178/2002.
   5. Mastenec E553b nie je látkou vzbudzujúcou obavy, nemá prirodzenú schopnosť ovplyvňovať endokrinný systém, neurotoxické alebo imunotoxické účinky a prevažne sa nepoužíva na účely ochrany rastlín, ale napriek tomu je užitočný pri ochrane rastlín v prípravku skladajúceho sa z látky a vody.
   6. Možno konštatovať, že látka nemá okamžitý alebo oneskorený škodlivý účinok na zdravie ľudí alebo zvierat, ani neprijateľný vplyv na životné prostredie, keď sa používa v súlade s plánovaným účelom použitia.

    

   Súvisiace dokumenty

    

    

   Použitie

    

    

   Ďalšie dokumenty

    

    

    

Skip to content