návšteva THP pracovníkov VURV v.v.i. Praha

Na základe Memoranda o spolupráci s Výskumným ústavom rostlinné výroby, Praha 6 – Ruzyně, nás v dňoch od 01. 06. -02. 06. 2023 navštívili THP pracovníci VURV v.v.i. Praha, Ing. Mária Krupková (interný audit a kontrola) a Mgr. Lenka Svitáková (projektové oddelenie). Predmetom rozhovorov boli podmienky medzinárodnej spolupráce, druhy projektov, servis pre vedcov, ako prebieha transfer znalostí a technológií a podobne. Aj my sme získali nové užitočné vedomosti. Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu. 

Skip to content