návšteva z veľvyslanectva Rakúska na pracovisku NPPC – VÚP v Modre

Dňa 11. 5. 2023 sa uskutočnila návšteva z veľvyslanectva Rakúska na pracovisku NPPC – VÚP v Modre. Za rakúsku stranu sa stretnutia zúčastnila jej excelencia Mag. Margit Bruck-Friedrich a obchodný radca Mag. Hans Christian Kűgerl a za slovenskú stranu boli prítomní zástupcovia Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka, obchodnej komory, NPPC a SOŠVO Modra.
Súčasťou stretnutia bola prezentácia pracoviska, systém podpory inovácií pre farmárov a potravinárov, ako aj formálneho a neformálneho vzdelávania. Počas diskusie boli otvorené otázky existujúcej a ďalšej spolupráce s rakúskymi partnermi, najmä v súvislosti s pripravovanými výzvami programu Interreg a Plánu Obnovy. Vytypované boli možnosti využitia spolupráce pri vytvorení moderného systému vzdelávania pre oblasť vinohradníctva, vinárstva a spracovania vlastnej produkcie v pripravovanom projekte založenom na spolupráci VÚC, NPPC, MPRV SR, partnerov z praxe s využitím skúseností a podpory rakúskych partnerov. Boli identifikované konkrétne oblasti možnej spolupráce pri inovácií procesov a produktov najmä pre malých a stredných podnikateľov

Skip to content