Nové číslo NPPC newslettra je tu!

Vážení čitatelia, prinášame Vám nové číslo newslettra NPPC. Naša činnosť je zameraná na výskum a inovácie s priamym a potenciálnym využitím v praxi, aj v tomto newslettri nájdete niekoľko takýchto príkladov.

Skip to content