Nové číslo odborného časopisu Genofond

V týchto dňoch vyšlo nové číslo Odborného časopisu pre ochranu a využitie genetických zdrojov rastlín Genofond 2/2023.

 

Do vašej pozornosti dávame:

  • V rámci rubriky Veda a výskum sa dozviete okrem iného o prerušovaní dormancie semien ruže šípovej, či kvalite odrôd pšeníc testovaných v pokusoch ECOBRRED.
  • V sekcii Z genetických zdrojov rastlín predstavíme netradičnú obilninu Tritordeum, medzinárodný projekt ForEVA zameraný na zvýšenie využívania genetickej diverzity strukovín a legislatívne aspekty ochrany genetických zdrojov rastlín pre výživu a poľnohospodárstvo v Slovenskej republike.
  • Aktívne rozvíjať existujúce formy spolupráce a vyhľadávať nové partnerstvá v rámci vedy a výskumu boli cieľom Networkingového seminára v Prahe, o ktorom sa viac dozviete v rubrike Zaujalo nás.
Skip to content