NPPC-VÚŽV Nitra stretnutie nepracujúcich dôchodcov

Dňa 01.06. 2023 sa uskutočnilo v NPPC-VÚŽV Nitra stretnutie nepracujúcich dôchodcov, bývalých pracovníkov VÚŽV v Nitre, ktoré už niekoľko desaťročí organizuje Základná odborová organizácia VÚŽV Nitra spolu s vedením ústavu. Prítomným sa prihovoril predseda Ing. Dušan Mertin, PhD. a za ústav zástupca riaditeľa Ing. Ján Huba, CSc. Naši vzácni hostia si pozreli víťazný film slovenskej produkcie z Agrofilmu 2022 „Sny, drina a pandémia“, výstavu v galérii ústavu „Kovačická insita“ a po oficiálnej časti programu si podebatovali pri obede.

Skip to content