Identifikácia a autentifikácia regionálnej produkcie ovocia IDARPO

NPPC – Výskumný ústav rastlinnej výroby realizoval cezhraničný projekt (Interreg Slovensko-Rakúsko) „Identifikácia a autentifikácia regionálnej produkcie ovocia IDARPO“.
Cieľom projektu bolo prispieť k budovaniu inteligentného cezhraničného regiónu užšou spoluprácou medzi súkromnými podnikmi a výskumnými a vývojovými centrami a sektorom vyššieho vzdelávania za účelom podpory regionálnych producentov marhúľ v prihraničných regiónoch na slovenskej a rakúskej strane. Výstupy projektu sledujte – TU

Skip to content