O včelárstve s Ing. Ľubicou Rajčákovou, PhD.

Naša odborníčka, vedúca Ústavu včelárstva v Liptovskom Hrádku, Ing. Ľubica Rajčáková, PhD. poskytla odbornému časopisu Včelár rozhovor, kde všetkým objasnila, čomu všetkému sa v Ústave včelárstva venujú.

 

V článku sa dočítate množstvo zaujímavých informácií o tom, čím sa Ústav včelárstva zaoberá a na akých projektoch v rámci základného výskumu pracujú. Rovnako všetkým čitateľom priblížila aj oblasť aplikovaného výskumu a projekty, ktoré sú prepojené s praxou, ako napr. výskum tolerancie včiel voči varroóze.

 

Dozviete sa aj o šľachtení a chove včelích matiek, čo je dlhodobou úlohou Ústavu včelárstva v Liptovskom Hrádku a o izolovanej oplodňovacej stanici v Jánskej doline, ktorá bola zriadená v spolupráci so Slovenským zväzom včelárov.

 

Aj výskum včelích produktov patrí k činnostiam Ústavu včelárstva, venujú sa výskumu kvality medov, ale i ostatných včelích produktov, najmä peľu a vosku. V súvislosti s tým realizujú v spolupráci s SPU Nitra okrem iného aj školenia senzorického hodnotenia medu.

 

Včelári si prečítajú, že v rámci komerčných služieb, ktoré Ústav včelárstva poskytuje môžu využiť inseminačnú službu, rozbory na výskyt akarapidózy a nozematózy, morfometrické meranie včiel, ale i analýzu medu. Pre nevčelárov poskytujú overovanie účinnosti nových liečiv či veterinárnych prípravkov pre včely, testujú rizikovosť hnojív pre včely a odporúčajú opatrenia na minimalizáciu prípadných rizík. Dozviete sa aj, ako môžu byť hnojivá pre včely rizikové.

 

Ak máte záujem o vzdelávanie v oblasti včelárstva, ústav má akreditovaných šesť rôznych programov pre doplnkové vzdelávanie včelárov.

 

Ing. Ľubica Rajčáková, PhD. vám v závere rozhovoru objasní, ako vyzerá budúcnosť Ústavu včelárstva a na čo sa plánujú zamerať.

 

Celý rozhovor bol uverejnený v  odbornom časopise Včelár, roč. XCVII, č. 2, 2024, ISSN 0139-6064.

Skip to content