OCENENIA ZA OBLASŤ INOVATÍVNE POTRAVINOVÉ SYSTÉMY A VÝŽIVA

ZLATÝ KOSÁK

Agrokomplex 2018

za súpravu chemikálii na detekciu alergénov v potravinách

 

 

 

 

 

 

ZLATÝ KOSÁK

Agrokomplex 2022

za propagáciu výsledkov slovenského potravinárskeho výskumu

PAMÄTNÁ  MEDAILA JURAJA FÁNDLYHO

Slovenská spoločnosť pre poľnohospodárske, lesnícke, potravinárske a veterinárne vedy pri SAV v Bratislave, 2021

za doterajšie zásluhy v oblasti rozvoja potravinárstva a príbuzných vied pri príležitosti 70. výročia jeho založenia

ČESTNÉ UZNANIE

Slovenská akadémia pôdohospodárskych vied, 2022

za vynikajúce výsledky vo vede, výskume a vzdelávaní, v expertíznej a poradenskej činnosti v potravinárstve

Skip to content