ODBORNÉ ČASOPISY ZA OBLASŤ POTRAVÍN A VÝŽIVY

Jediný vedecký potravinársky časopis vydávaný na Slovensku
Journal of Food and Nutrition Research (JFNR) uverejňuje príspevky zamerané na základný a aplikovaný výskum v oblasti chémie, fyziky, mikrobiológie, výživových aspektov, bioaktivity, kvality, bezpečnosti a technológie potravín.

Jazyk: anglický
Periodicita: štvrťročne

Viac »

Odborné periodikum MP RV SR Trendy v potravinárstve sa zameriava na aktuálne poznatky z oblasti potravinárstva vo svete i na Slovensku.

Jazyk: slovenský

Periodicita: polročne

Viac »

Skip to content