VYDÁVANÉ ČASOPISY ZA OBLASŤ RASTLINNÁ PRODUKCIA BIODIVERZITA

  • Agriculture (Poľnohospodárstvo) – Journal of agricultural sciences, ISSN 0551-3677, E-ISSN 1338-4376, medzinárodný recenzovaný vedecký časopis,  4 x ročne,  abstraktovaný a indexovaný okrem iných databáz aj v báze Scopus, dostupný na:
  • Agriculture
  • Sciendo
Skip to content