Orať či neorať? Dlhodobý stacionárny pokus a význam konzervačných technológií v kontexte dosiahnutých úrod

7. novembra 2023 prednášali na pôde SPU v Nitre pracovníci OPS NPPC – VÚRV Piešťany Ing. Rastislav Bušo, PhD. a Ing. Roman Hašana, PhD. na  tému „Orať či neorať? Dlhodobý stacionárny pokus a význam konzervačných technológií v kontexte dosiahnutých úrod“. Taktiež ich kolegyňa Ing. Miroslava Apacsová-Fusková, PhD. priblížila poslucháčom význam ekologického šľachtenia rastlín v rámci projektu Ecobreed.
Viac info
Foto

Skip to content