Pcelarske zapovesti / Včelárske prikázania – Ing. Jaroslav Gasper, PhD

V dňoch 18.-23.5.2024 sa v Novom Sade v Srbsku konal 91. medzinárodný poľnohospodársky veľtrh. Na tomto podujatí bola za účasti predsedu hospodárskej komory Vojvodiny, predsedu poľnohospodárskej komory Vojvodiny a predsedu Vojvodinského zväzu včelárov promovaná publikácia s názvom „Pcelarske zapovesti“. Autorom je náš kolega Ing. Jaroslav Gasper, PhD. Ide o preklad jeho publikácie „Včelárske prikázania“, ktorá u nás vyšla už v dvoch vydaniach.

 

Po cca 30 rokoch je to prvá slovenská včelárska knižka preložená do cudzieho jazyka, v tomto prípade do srbčiny.

Skip to content