Podporujeme profesionálny rozvoj mladej generácie poľnohospodárov

Prednáška našich odborníkov z VÚRV – ÚTPHP  „Ekosystémové služby trávnych porastov“, ktorá sa konala 2. mája 2024  v rámci predmetu Lúkarstvo a pasienkarstvo, rozšírila vedomosti študentov a environmentálne povedomie študentov SPU o benefitoch trávnych porastov pre spoločnosť a metódach ich oceňovania.
Skip to content