Ponuka zúčastniť sa kurzu o tvorbe potravinových databáz a označovaní

NPPC – Výskumný ústav potravinársky, ako dlhoročný partner WUR v oblasti potravinových databáz a označovania potravín, sprostredkúva odbornej verejnosti možnosť zúčastniť sa vzdelávacieho kurzu Food Comp Course.

 

Už po 16-krát sa uskutoční Medzinárodný postgraduálny kurz o tvorbe a využití dát o nutričnom zložení potravín známy pod skratkou Food Comp Course. Organizuje ho Oddelenie výživy ľudí a zdravia na Univerzite vo Wageningene a Postgraduálna škola VLAG počas týždňa 23.6.-28.6.2024. Hlavné témy kurzu sú: úrovne potravinových databáz z pohľadu jednotlivých krokov kompilácie, postup systematického budovania databáz, aspekty vzorkovania a analýzy potravín, klasifikačné systémy, kvalita údajov, výpočet receptúr, dokumentácia údajov, riadenie databázy a ďalšie témy. V prípade záujmu sa môžete uchádzať o kurz na stránke viac>>. Výber účastníkov prebieha cez zaslaný životopis. Termín pre registráciu je 19.4.2024. Kurz je spoplatnený.

Skip to content