Pozvánka na demonštračné aktivity

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum – Výskumný ústav rastlinnej výroby – Ústav agroekológie Michalovce si Vás dovoľuje pozvať na demonštračné aktivity zamerané na „Energetické rastliny, ich využitie na priemyselné účely a ich vplyv na pôdne vlastnosti“.  

 

Aktivity budú prebiehať  v pondelok, 20. mája 2024  v areáli ÚA – Experimentálne pracovisko Milhostov, Milhostov 237, 075 01 Trebišov.

Skip to content