Pozvánka na demonštračnú a informačnú aktivitu o šľachtení a portfólia odrôd maku siateho

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum – Výskumný ústav rastlinnej výroby Piešťany Vás pozýva na Demonštračnú a informačnú aktivitu o šľachtení a portfólia odrôd maku siateho vyšľachtených na NPPC – VURV – Výskumno-šľachtiteľskej stanice Malý Šariš v rámci ktorej výskumný pracovníci budú prezentovať nové odrody potravinárskeho maku, kvalitatívne vlastnosti, agrotechnika pestovania maku, metódy šľachtiteľského postupu pri tvorbe nových odrôd maku siateho a individuálne poradenstvo.

 

Aktivita bude realizovaná v utorok a stredu, 4. a 5. júna 2024 v expozícii NPPC počas Celoslovenských dni poľa v Dvoroch nad Žitavou.

 

Školenie je limitované počtom 20 účastníkov. Propagačné materiály a občerstvenie sú ZDARMA.

Skip to content