Pozvánka na Ústavný seminár

Dobrý deň,

dovoľujeme si Vás pozvať na Ústavný seminár NPPCVÚP, zameraný na nové trendy v potravinárstve, ktorý sa uskutoční vo štvrtok 4.7.2024 o 9,00 h.

 

Prednášky:

 

1. Inovované metódy v analýze potravín: využitie nového prístrojového vybavenia

    RNDr. Janka Kubincová, PhD.

 2. Metódy na mikrobiologickú kontrolu zeleninových šalátov

    RNDr. Tomáš Kuchta, DrSc.

3. Vysoko spracované potraviny podľa systému NOVA

    Ing. Janka Porubská, PhD.

4. Výsledky dotazníkového prieskumu pre nápoj Špelto a jablkový nápoj

     Bc. Ing. Stanislav Baxa, PhD. – RNDr. Marcela Blažková  Ing. Pavol Tóth, PhD.

 

Prednášky a diskusia sa budú konať prostredníctvom aplikácie TEAMS.

 

V prípade záujmu kontaktujte p. Justínu Farbulovú (justina.farbulova@nppc.sk).

Skip to content