Pozvánka na verejný odpočet

Dovoľujeme si Vás pozvať na verejný odpočet výročnej správy o činnosti NPPC za rok 2023, ktorý sa uskutoční dňa 21. mája 2024 v priestoroch NPPC – VÚPOP, Trenčianska 55, 824 80 Bratislava.

 

Výročná správa za rok 2023 je zverejnená na našej webovej stránke.

Skip to content