Pozvánka na verejný odpočet

Dovoľujeme si Vás pozvať na verejný odpočet výročnej správy o činnosti Národného poľnohospodárskeho a potravinárskeho centra za rok 2022, ktorý sa uskutoční dňa 17. mája 2023 o 10,00 hod. v priestoroch Národného poľnohospodárskeho a potravinárskeho centra – Výskumného ústavu pôdoznalectva a ochrany pôdy, Trenčianska 55, 824 80 Bratislava.

Pozvánka – TU

Skip to content