Predĺženie obdobia na podávanie žiadostí do 31.05.2023 (PRV SR 2014 – 2022)

Predĺženie obdobia na podávanie žiadostí (do 31.05.2023) o vydanie potvrdenia o zlepšení životných podmienok ustajnených zvierat v rámci výzvy PRV SR 2014 – 2022 č. 65/PRV/2022 (ďalej len „Výzva“) Vzor žiadosti a pokyny – TU

Skip to content