Príprava poľovníckeho zákona: Vyjadrenie k navrhovaným zákazom vybraných krmív

Týždenník Roľnícke noviny 31.1.2024 publikoval stanovisko Ing. Matúša Rajského, PhD., NPPC-VÚŽV Nitra – k navrhovaným zákazom krmív v pripravovanom poľovníckom zákone.
 
Stavy raticovej zveri dosiahli na Slovensku historické maximá. MPRV SR zaradilo medzi priority zníženie škôd, čo je aj v kontexte požiadaviek spoločnosti. V rámci pripravovaného poľovníckeho zákona sa objavili návrhy celoplošných zákazov jadrových a dužinatých krmív a dokonca aj siláží. Ministerstvo nás požiadalo, aby sme sa vyjadrili k týmto návrhom.
 
Naše stanovisko si prečítajte:  Viac>>
Skip to content